Plan rada u 2019. godini

 • Nastaviti opremanje i obuku konja za rad - urađeno
 • Nastaviti sa školom jahanja - urađeno
 • Ograditi fiksne ispuste za konje - u realizaciji
 • Napraviti vanjsku hranilicu i sjenik za konje
 • Izgraditi i urediti pomoćne prostorije uključujući i WC - urađeno
 • Nasuti i urediti pristupni put - urađeno 20%
 • Urediti pristupne staze i oborinske vode oko štale - urađeno
 • Pojačati pritisak vode specijalnom pumpom za tu namjenu
 • Izgraditi dva pomoćna boksa za konje - urađeno
 • Postaviti video nadzor nad konjima, infrastrukturom i opremom
 • Urediti staze za terensko jahanje - urađeno
 • Proširiti parcelu za gradnju natkrivenog jahališta - u realizaciji

Ovaj plan rada usvojen je na redovitoj Skupštiti održanoj 6. siječnja 2019. godine.

Realizacija plana rada u svakoj godini ovisi isključivo o iznosu prikupljenih novčanih sredstava. Ono što se ne uspije realizirati u tekućoj godini prenosi se u sljedeću.